Adam çoxzad oxumalıdı

Sun Oct 28

Mövlanə Cəmaləddin Rumi. “Məsnəvi”dən çiçəklər

Rus dilindən çevirəni: Şamil ZAMAN RumiÖz şahını mat eyləyən təlxək haqqındaŞahmat oynamağı şah təklif etdi, Təlxək üç gedişlə şahı mat etdi. Pərt olmuş şah dərhal ayağa durdu, Top ilə təlxəyin başından vurdu. (via Dünya Ədəbiyyatı Xəzinəsi)